5370

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

BUTSON CEMENT PACKING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ : Km2, Đường Văn Cao, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại : 0350. 3839353
Fax : 0350 30840395
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

BUTSON CEMENT PACKING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : BBS
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Km2, Đường Văn Cao, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại : 0350. 3839353
Fax : 0350 30840395
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 13/05/2003
Ngày thành lập : 01/05/2003
Tên giám đốc : Phạm Văn Minh

Intro Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn tiền thân là Công ty bao bì xi măng Nam Hà được thành lập theo quyết định số 1738B/QĐ–UB ngày 18/10/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Hà ( nay là tỉnh Nam Định). 

Giới thiệu 

I- Quá trình hình thành phát triển

1. Tên và địa chỉ

CTCP Vicem bao bì Bút Sơn là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam chuyên sản xuất vỏ bao xi măng các loại cung cấp cho công ty Xi Măng But Sơn và các công ty trong , ngoài Tổngcông ty.Công ty được thành lập theo quyết định số 173 B/QĐ-UB ngày 18/06/1996 của UBND tinh Nam Hà (nay là tính Nam Định ).

            - Tên giao dịch của công ty: CTCP Vicem bao bì Bút Sơn.

            - Tên goai dịch trên thị trường chứng khoán:BBS

            - Trụ sở chính: Km số 2 Đường Nam Cao, tp Nam Định.

            - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành : Ô.Phạm Văn Minh.

            - PGĐ phụ trách sản xuất :Ô.Đinh Xuân Bồng.

            - PGĐ phụ trách kinh doanh :Ô.Nguyễn Văn Đạt.

            - Điện thoại:0350.3845183.

            - Fax: 0350.3845183.

            - Vốn điều lệ: 40 tỷ.

            - Website :http://www.baobibutson.com.vn.

            - Diện tích đất sử dụng: 12520,1m2.

            - Nguyên vật liệu chính chủ yếu công ty sử dụng để sản xuất sản phẩm là: hạt nhựa và giấy Kraft.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Từ khi thành lập đến ngày 10/1997:

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn tiền thân là công ty bao bì Xi măng Nam Hà ,được thành lập theo quyết định số 173B/QĐ-UB ngày 18/06/1996 của UBND tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định).

- Giai đoạn này chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở vật chất ,cơ sở hạ tầng và mua máy móc thiết bị ,công nghệ phục vụ cho sản xuất sản phẩm .

- Hình thành bộ máy quản lý nhà máy và sắp xếp công nhân kỹ thuật cho các phân xưởng sản xuất.

- Tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương cho các ngành nghề :Dệt,tráng màng , may…
Từ 10/1997 đến 06/1998

-Tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng cơ bản ,mua sắm và lắp đặt dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất .

-Chạy thử,hiệu chỉnh thiết bị và ổn định tổ chức quản lý.

-Tổ chức sản xuất kinh doanh mặt hàng đã được định hướng .
Từ 07/1998 đến 01/1999:

Bước vào giai đoạn sản xuất chính , sản phẩm chủ yếu thời kì này là các loại vỏ bao PP 2 lớp (1 lớp tráng PP và  1 lớp giấy Kraft) cung cấp cho các nhà máy Xi măng và các lại vải cung cấp cho các đơn vị bạn cùng trong ngành sảo xuất vỏ bao.
Từ năm 1999 đến nay: Công ty tập trung sản xuất cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp thị , giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu,… nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.


            Ngày 21/05/2001 HĐQT Tổng công ty XM Việt Nam ban hành quyết định 285/XMVN-HĐQT tiếp nhận , tổ chức lại sản xuất và đỏi tên công ty bao bì XM Nam Hà thành xí nghiệp bao bì XM Nam Định, trực thuộc công ty XM Bút Sơn –Tổng công ty XM Việt Nam từ ngày 01/07/2001.

Ngày 10/06/2002 : HĐQT Tổng công ty XM Việt nam ban hành quyết định số 285/XMVN-HĐQT tiến hành cổ phần hóa xí nghiệp bao bì XM Nam Định , thuộc công ty XM Bút Sơn.Xí nghiệp đã hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật về tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp và ngày 01/05/2003 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty Cổ Phần. Sau đó đổi tên thành  công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn.

Ngày 28/12/2005 công ty thực hiện phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán.

Hiện nay công ty có trang bị 2 dây chuyền được đầu tư đồng bộ với công suất thiết kế 50tr vỏ bao/năm. Năm 2011, sản xuất và tiêu thụ đã đạt mức 56tr vỏ bao các loại. Căn cứ theo năng lực thực tế thì công suất nhà máy có thể đạt mức 65tr vỏ bao/năm.

II - Chức năng và nhiêm vụ :

Sản phẩm sản xuất chính của công ty là vỏ bao xi măng cung cấp cho nhà máy xi măng Bút Sơn va các nhà máy xi măng khác trong cả n­ước, thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho ng­ời lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nư­ớc và không ngừng phát triển công ty .

III - Đặc điểm sản xuất kinh doanh:

1. Về máy móc thiết bị.

- Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty hiện đại đổi mới sản xuất năm 1997.

- Hệ thống thiết bị máy móc nhập của Cộng Hoà Áo, Cộng hoà Liên Bang Đức.

- Môi tr­ường làm việc tiếng ồn giảm, ít bụi, ít độ.

- Công suất có thể đạt tới 70 triệu vỏ bao/năm.   

2. Về công nghệ sản xuất bao.

Đây là một công nghệ hoàn chỉnh gồm 5 công đoạn khép kín từ nhựa đến khi tạo thành một chiếc vỏ bao hoàn chỉnh.

- Tạo sợi.

- Dệt.

- Tráng màng.

- Lồng thành ống bao.

- Gấp van, may bao và đóng kiện

3. Về quy trình công nghệ.

- Về quy trình công nghệ tạo sợi.

Nhập nhựa PP  vào kho ->  xuất kho -> chuyển vào sản xuất -> đ­a vào đầu nung qua đầu đùn -> qua bể n­ước lạnh -> qua lò ủ -> qua trục kéo -> Máy quấn sợi FiL23 -> tạo thành sợi (cuộn sợi).

- Về quy trình công nghệ dệt.

Cuộn sợi -> qua máy dệt -> mành dệt khổ 1050mm

- Về quy trình công nghệ tráng.

Mành dệt -> Máy tráng (ép nhựa và giấy) -> vải tráng KP khổ 1035.

- Về quy trình lồng ống in bao.

Vải tráng -> qua máy lồng (in mẫu mã bao) -> lồng giấy KRAFT vào trong -> tạo thành ống bao đủ tiêu chuẩn.

Về quy trình may hoàn thiện .

ống bao đủ tiêu chuẩn qua gấp van -> May 2 đầu (băng nẹp và chỉ) -> bao đủ tiêu chuẩn -> in giáp lai -> đóng kiện.