1656

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH THỰC

VINH THUC COMPANY LIMITED
Địa chỉ : Vĩnh Trị - Yên Trị - Ý Yên - Nam Định
Điện thoại : 02283964666
Fax : 02283966555
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH THỰC

VINH THUC COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : VINH THUC CO.,LTD
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Vĩnh Trị - Yên Trị - Ý Yên - Nam Định
Điện thoại : 02283964666
Fax : 02283966555
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 08/01/2008
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Hoán
Hoạt động xuất nhập khẩu : Xuất nhập khẩu