TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Thọ Cách, xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
Tên giám đốc : Điện thoại: 288997